Cái nghề hay cái nghiệp khi sống cùng người chết

Cái nghề hay cái nghiệp khi sống cùng người chết

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa(Quận Bình Tân) được hình thành cách đây hơn 40 năm và có hơn hàng chục ngàn ngôi mộ. Vì thế việc kinh doanh và phục vụ người chết cũng đã hình thành tự nhiên theo quy luật cung cầu như bốc mộ, cải táng, chăm sóc mộ phần. Việc chăm sóc mộ phần...